Là mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Là mẹ, – Đối xử như nào? – cái thái độ lãnh đạm, thờ ơ, cộng thêm ánh mắt gần như khiêu khích của em khiến tôi chỉ muốn phát điên lên ngay tại trận.