Lùn tóc phụ nữ da ngăm trong kính mút cu mình và tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc phụ nữ da ngăm trong kính mút cu mình và tôi, Nhìn Long Ẩn bị giam trong lồng, Cao Biền hừ lạnh nói: Để đền tội, ta sẽ biến ngươi thành cương thi hùng mạnh nhất từ trước tới nay!.