Ngày Seraph được, mặc tình dục tuyệt vời

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngày Seraph được, mặc tình dục tuyệt vời, Một lúc sau chán chê, tiên ông mới kéo Hắc Vô Thường về phía sau, để đại ca vụng về cho dương vật đen thui đó từ từ đi vào âm hộ nàng.