Latino Óng Tính Cởi Ngựa Không Yên Ra Ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Latino Óng Tính Cởi Ngựa Không Yên Ra Ngoài, Cái gọi là thiện ác chẳng qua chỉ là nhìn nhận của mỗi người, lợi với người thì người cho là thiện, hại cho người thì người bảo là ác.