Nữ tải tất cả hơn mùa Thu của lỗ và sau đó nhồi nó phải trở lại

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ tải tất cả hơn mùa Thu của lỗ và sau đó nhồi nó phải trở lại, Ánh nắng chiều nhuộm bãi cát trắng thành một màu vàng óng lấp lánh thật yên bình.