Chân dài trong giày Cao gót Thờ phượng

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân dài trong giày Cao gót Thờ phượng, Đừng chê chị nha… chị biết mình không đẹp… Uyên nói với vẻ mặt ngượng ngùng.