Vắt sữa và bú sữa từ ngực của nhật bản

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa và bú sữa từ ngực của nhật bản, Bao bọc bên trong khối bê tông dày cả mét chịu đựng được lực công phá của bom nguyên tử ở cự ly tối cận 500 mét.