Đức Vài Mẹ Ở Nơi Công Cộng Thẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức Vài Mẹ Ở Nơi Công Cộng Thẻ, Ma Quân trầm ngâm thêm một chút rồi nói: Có lẽ cánh tay này cảm ứng được gì đó từ phương Nam.