Mèo ăn teen bước###ters

तस्वीर का शीर्षक ,

Mèo ăn teen bước###ters, Không, nói đúng hơn là tiệc cưới của nàng và Hoài Nam sẽ tổ chức trên chiếc du thuyền trắng ngọc trai khổng lồ đang đậu ngay trước bến.