Đầu cạo râu hói tình dục, barber

तस्वीर का शीर्षक ,

Đầu cạo râu hói tình dục, barber, Chợt cảm nhận được hai bàn tay ấm áp vuốt ve trên lưng mình, Khánh Phương như muốn ngừng thở.