Làm tôi clitty xuất tinh trong vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm tôi clitty xuất tinh trong vớ, Bao quanh mình là hàng vạn quỷ dữ đòi mạng đông nghìn nghịt che đi cả ánh sáng của mặt trời.