Cỡi ngựa bằng bắp, ả-rập,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cỡi ngựa bằng bắp, ả-rập,, Mày ráng đợi xíu đi… Uỵch uỵch uỵch… tiếng dập từ sau tới vẫn hối hả vang lên.