Cạo lông, pt.2

तस्वीर का शीर्षक ,

Cạo lông, pt.2, Khối lập phương dừng giữa không trung rồi tỏa sáng, hiện ra một khung ảo ảnh mờ nhạt.