Quân Đội Twinks Cởi Ngựa Không Yên

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội Twinks Cởi Ngựa Không Yên, Dương muốn chết điếng khi trước mặt lồ lộ một cái lồn xé rộng toang hoác, giờ có đui cũng thấy mờ mờ huống chi mắt nó đang long lên nhìn chòng chọc.