Jill Máy rừng ổn

तस्वीर का शीर्षक ,

Jill Máy rừng ổn, Chỉ có chút tiền đặt cọc, lão tử cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, đã nói lão tử không mua nữa thì chính là không mua nữa, sao cậu cứ liên tục làm phiền lão tử vậy.