Diễn viên trẻ, cô gái châu Á

तस्वीर का शीर्षक ,

Diễn viên trẻ, cô gái châu Á, Anh biết là em vẫn còn giận anh, nhưng quá khứ đã qua rồi mình hãy cho qua đi Giờ chúng mình đã già cả rồi.