Hai sang trọng niên

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai sang trọng niên, … Dương dập xuống những nhát cuối cùng thật mạnh ghim cặc sâu vào lồn mẹ, hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau trong cơn ngất ngây co giật….