Một cuốn Hút Hentai Hầu Một Ngụm Đi.-đầy những con C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Một cuốn Hút Hentai Hầu Một Ngụm Đi.-đầy những con C., Xà Thần nghe mà run rẩy vì phấn khích, nghĩ đến viễn cảnh tái hợp với Đấng, đồ sát tứ phương đủ khiến hai mắt nó rực lửa.