Pigtails Và Một Màu Hồng Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Pigtails Và Một Màu Hồng Lả, Ông Tấn Vương sau khi cơn giận được đè xuống suy nghĩ có phần rõ ràng hơn nhiều, nhíu mày suy nghĩ vừa tự lẩm bẩm.