Ba chim cứng, đồ chơi lỗ ngón tay

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba chim cứng, đồ chơi lỗ ngón tay, Nhưng mà ba ngắm của mình thì cái đó của ba cũng to lên chứng tỏ lồn mình cũng hấp dẫn ba lắm chứ, mà khoan ai thấy lồn mà không cương lên đâu nhỉ.