Thỉu Y Tá

तस्वीर का शीर्षक ,

Thỉu Y Tá, Phần đầu dương vật anh hình mũ nấm tím sẫm to bè như một cái chóa đèn pin cỡ đại.