Cao gót và đôi vớ lesbo

तस्वीर का शीर्षक ,

Cao gót và đôi vớ lesbo, Buông tay Nhi đặt xuống nệm chỗ cạnh giường, Dương khom xuống trìu mến hôn lên má nhưng thực chất là cố ý cạ cặc vào tay Nhi.