Pigtails Con Chó Và Mút

तस्वीर का शीर्षक ,

Pigtails Con Chó Và Mút, Thấy Quang vào, một cô gái dáng người mảnh khảnh ra đón Chào anh, anh cần em giúp gì ạ?.