Hai xúc tóc vàng Chia sẻ Một dick Và Một đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng Chia sẻ Một dick Và Một đi., Ông nói là viên Phá Cảng đan do một đám khảo cổ tìm được trong mộ phần của Từ Hy Thái hậu đem ra bán đấu giá tại Bắc Kinh hai tháng trước?! Chính là nó.