Bông hoa cần một sự màu vàng tắm đây

तस्वीर का शीर्षक ,

Bông hoa cần một sự màu vàng tắm đây, Nguyễn Tấn Minh là con trai một của ông Tấn Vương… Ừ… Vậy thì sao? Ông Cảnh nhướng mày lên hỏi.