Ngọc & Mary sau khi một người

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọc & Mary sau khi một người, Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ trừ khi nhà có khách còn đâu dùng cơm hàng ngày không khi nào ông uống rượu trong bữa ăn cả.