Hai Gợi cảm Thế chia sẻ đồ

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Gợi cảm Thế chia sẻ đồ, Y như rằng đích đến của hắn ta là một cửa hàng điện thoại tương đối nhỏ cũng là tiệm mà lúc sáng Quang từng ghé.