Con gà trống

तस्वीर का शीर्षक ,

Con gà trống, Cả người tôi đè chân lên một tay dì, đồng thời vòng qua đầu dì nắm giữ luôn tay kia.