Làm thế nào ngăm đen, và hút lẫn nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm thế nào ngăm đen, và hút lẫn nhau, Thân là cựu tộc trưởng Long tộc, Long Thiên Đạo lập tức nhận ra thứ âm thanh khủng khiếp kia là gì: Long Ngâm!.