Sâu Thổi Kèn Được Đưa Ra Bởi Lùn Tóc Con Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Sâu Thổi Kèn Được Đưa Ra Bởi Lùn Tóc Con Chó, Cả người Khánh Phương căng cứng, miệng phì phò thở dốc, hai cánh tay nàng bấu chặt hai bên thành bể run rẩy như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể của chính mình.