Thông minh chủ, hành động với sợi dây, và thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Thông minh chủ, hành động với sợi dây, và thằng, Mặt Từ Nhuyễn đỏ bừng xấu hổ, anh ăn giống như đang được thưởng thức mỹ vị, đào móc phía dưới của cô để ăn.