Nhồi, nhồi và nhồi một lần nữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi, nhồi và nhồi một lần nữa, Hợp đồng này suôn sẻ thì vấn đề tài chính của tập đoàn trong 5 năm tới sẽ được đảm bảo.