Blondie, với cô ấy,

तस्वीर का शीर्षक ,

Blondie, với cô ấy,, Một màn này khiến cho Tần Phỉ Tuyết nhìn thấy, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.