Les chó cái nhìn rõ hơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Les chó cái nhìn rõ hơn, Nhưng đối với tầng lớp của bọn họ danh dự gia tộc còn lớn hơn cả mạng sống.