Tóc nâu đi hoang dã

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc nâu đi hoang dã, Thực phẩm hấp thu vào cơ thể, tập luyện dưỡng sinh, khí trời, thuốc bổ… đều được chuyển hóa thành sinh khí.