Trẻ tuổi từ trở lại trong bữa tiệc

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ tuổi từ trở lại trong bữa tiệc, Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối, không biết nên mở lời như thế nào.