Chân chết tiệt!

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân chết tiệt!, Thân thể nàng vô cùng mềm mại lại mát lạnh làm cho toàn thân hắn lâng lâng tê dại.