Nhóm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm,, Hoàng Bá như một con thú bị sập bẫy không ngừng qua lại trong vườn cây của nhà mình liên tục vung đao chém.