8 tháng trước đây, con trai, làm

तस्वीर का शीर्षक ,

8 tháng trước đây, con trai, làm, Ủa chị hai tắm luôn rồi hả? Ừ, tối rồi tắm sớm cho tóc kịp khô còn đi ngủ.