Carmen Callaway Mạnh Tình Dục Hiện

तस्वीर का शीर्षक ,

Carmen Callaway Mạnh Tình Dục Hiện, Đột nhiên từ phía sau truyền đến một cảm giác lạnh lẽo âm u của một mũi kiếm sắc bén lao vút tới… Khánh Phương chỉ kịp tránh sang trái một chút.