Thẳng Người Thềo Con Moi

तस्वीर का शीर्षक ,

Thẳng Người Thềo Con Moi, Hi hi… Trái dừa rơi xuống sao trúng vào trán được ah? Hay là lúc đó anh… ngửa mặt ra? Anh… chắc là vậy.