Tên Tóc Đỏ Liếm Tất Cả Các Nước Từ Gái Tóc Nâu

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên Tóc Đỏ Liếm Tất Cả Các Nước Từ Gái Tóc Nâu, Ánh mắt ông Cảnh lúc này rất sáng nhìn nhóm người bên mình đang từng chút vơi đi, không khỏi nén một tiếng thở dài bi thương.