Tinh tinh

तस्वीर का शीर्षक ,

Tinh tinh, Khánh Phương đứng lên cả người lảo đảo gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.