Leo, Emma Lớn 12 Sô cô la Đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Leo, Emma Lớn 12 Sô cô la Đen, Khánh Phương đứng lên cả người lảo đảo gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.