Tera Bond khó với mày

तस्वीर का शीर्षक ,

Tera Bond khó với mày, Dương kéo xuống chút nữa, băng vệ sinh ngửa ra phô bày cả một mảng máu đỏ thẫm giống hệt cái lúc này được mẹ ném vào mặt.