Nóng tóc nâu hôn và dùng cái đồ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng tóc nâu hôn và dùng cái đồ chơi, Không đợi Thẩm Hạo trả lời, nàng đã lắc mông đi về phía xe, sau đó ngồi vào, phanh một cái đóng cửa xe lại, đồng thời còn kính trên cửa sổ xe lên.