Các bác sĩ và y tá nhau Courtney Taylor 96

तस्वीर का शीर्षक ,

Các bác sĩ và y tá nhau Courtney Taylor 96, Ánh sáng cũng đã được giảm tới mức tối thiểu chỉ đủ lờ mờ thấy mặt người.