Mẹ bạn cho BJ

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ bạn cho BJ, Thế rồi ông giật nảy mình khi ánh mắt ông dừng lại nơi tấm ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc.