Tinh Số 20 với Chủ & Goku

तस्वीर का शीर्षक ,

Tinh Số 20 với Chủ & Goku, Khánh Phương dù có ý thức hay không thì cô ta vẫn gây ra cái chết cho nạn nhân Hoàng.