Đập Đen Chuyên

तस्वीर का शीर्षक ,

Đập Đen Chuyên, Lúc này đây chỉ còn Lương Sơn Bá là đủ tỉnh táo, chàng lập tức kéo người Chúc Anh Đài dậy, rồi bế Nguyệt Nhi đến thay vào vị trí của nàng.